Töölöntullinkatu 8 RHS

Töölöntullinkatu 8 RHS Rakennushistoriallinen selvitys Vuonna 1956 Henkisen työn keskusliitosta tuli Toimihenkilö- ja virkamiesjärjestön keskusliitto eli TVK, ja uudelleen nimetty liitto ylitti 100 000 jäsenen rajan. Yhteisen järjestöjen talon rakentamista valmisteleva toimikunta perustettiin 1963. Myös Suomen Valtakunnan Urheiluliito, eli SVUL, suunnitteli uutta toimitaloa, ja kaupunki ehdotti liitoille yhteistä tonttia Meilahdesta, Töölöntullin vierestä. Hankkeen arkkitehdiksi palkattiin …

Töölön urheilutalo RHS

Töölön urheilutalo RHS Rakennushistoriallinen selvitys 1960-luvun alussa Suomen Valtakunnan Urheiluliitto (SVUL) eli voimakasta kasvuvaihetta, ja sen aikaiset toimitilat Yrjönkadun uimahallin rakennuksessa olivat jääneet pieniksi. SVUL:ssa päätetiin lähteä rakentamaan omia toimitiloja. Tätä tarkoitusta varten perustettiin Töölön Urheilutalosäätiö, jossa olivat SVUL:n lisäksi mukana Helsingin kaupunki, Työterveyslaitos sekä SVUL:n Helsingin piiri.1 Helsingin kaupunki luovutti Töölön Urheilutaloa varten Meilahdesta tontin, ja …

Ruoholahdenkatu 23 RHS

Ruoholahdenkatu 23 RHS Rakennushistoriallinen selvitysTehtailija Achilles Kyriaco Christides rakennutti vuonna 1913 Tupakkatehdas Fennian tehdasrakennuksen Helsingin Kamppiin Koskikaran kortteliin numero 172. Osoitteessa Ruoholahdenkatu 23 – Köyden-punojankatu 10 sijaitsevan rakennuksen suunnitteli Arkkitehtitoimisto Valter Jung & Emil Fabritius. Osittain maanalainen pohjakerros mukaan luettuna seitsemänkerroksinen massiivitiiliseinäinen rakennus on Helsingin ensimmäisiä, joissa on käytetty betonipalkkeja ja betonisia välipohjia. Julkisivuissa on …

Puotinharjun Puhos RHS

Puhos Rakennushistoriallinen selvitys Tämän rakennushistoriallisen selvityksen kohteena on Puotinharjun vuonna 1965 valmistunut ostoskeskus “Puhos”. Arkkitehti Erkki Karvisen suunnittelema rakennus oli valmistuttuaan Suomen suurin ostoskeskus. Puotinharjun Puhos sijaitsee Helsingin 45. kaupunginosan Vartiokylän korttelissa 45071. Rakennus sijaitsee vuokratontilla, jonka vuokra-aika päättyy tämänhetkisen tiedon mukaan vuonna 2025. Rakennushistoriallisen selvityksen tavoitteena on dokumentoida ja arvottaa Puotinharjun Puhoksen alkuperäinen, vuonna …

Paasikivenkatu 4 RHS

Paasikivenkatu 4 RHS Rakennushistoriallinen selvitys Tohtori Toivo Aleksanteri Länsimäki (1884-1973) perusti vuonna 1930 Taka-Töölöön yksityisen naistensairaalan. Rakennuttajan ja kaupungin välisten neuvotteluiden päätteeksi paikaksi valikoitui Espoonkadun (nyk. Paasikivenkatu) varrella sijaitseva tontti, joka oli aivan Meilahden uuden sairaala-alueen, ja sinne suunnitteilla olevan Naistenklinikan vieressä. Muihin tuon ajan yksityissairaaloihin verrattuna Tohtori Länsimäen naistensairaalasta tekee erityisen se seikka, että …