Paasikivenkatu 4 RHS

Rakennushistoriallinen selvitys

Tohtori Toivo Aleksanteri Länsimäki (1884-1973) perusti vuonna 1930 Taka-Töölöön yksityisen naistensairaalan. Rakennuttajan ja kaupungin välisten neuvotteluiden päätteeksi paikaksi valikoitui Espoonkadun (nyk. Paasikivenkatu) varrella sijaitseva tontti, joka oli aivan Meilahden uuden sairaala-alueen, ja sinne suunnitteilla olevan Naistenklinikan vieressä.

Muihin tuon ajan yksityissairaaloihin verrattuna Tohtori Länsimäen naistensairaalasta tekee erityisen se seikka, että rakennuksen suunnittelija oli nainen, arkkitehti Elsi Borg (1893 -1958). Uuden sairaalan suunnittelussa tilaajan ja suunnittelijan yhteistyö on ilmeisesti ollut hyvin tiivistä, sillä pääpiirustukset on signeerattu “Helsingissä maaliskuulla 1929 Tri Länsimäen suunnitelmien mukaan Elsi Borg”.
Sairaalatoiminnot sijaitsivat kahdessa ensimmäisessä kerroksessa, ja niihin liittyvät aputilat ylemmässä maantason kellarikerroksessa. Rakennuksen ylimmässä kerroksessa oli Tohtori Länsimäen yksityisasunto.

Rakennus suunniteltiin jo alun perin toteutettavaksi kahdessa vaiheessa. Vuonna 1930 rakennetun sairaalan pääsisäänkäynti erkkereineen sijaitsi tästä syystä rakennuksen pohjoispäädyssä, ja vasta 1953 toteutunut laajennus täydensi 1920-luvun klassismia edustavan sommitelman symmetrian.
Vuonna 1951 rakennus siirtyi Suomen Syöpäyhdistyksen omistukseen, ja Sairaskoti Radium-nimellä jatkaneen laitoksen laajennuksen suunnitteli arkkitehti Iiro Tukkila. Paasikivenkadun puolella laajennus noudatteli hyvin pitkälti Elsi Borgin alkuperäistä suunnitelmaa, mutta pihan puolella ilme oli selvästi modernimpi, ja sinne tehtiin mm. koko laajennusosan levyiset parvekkeet.

Myöhemmin rakennus on ollut sekä Helsingin yliopistollisen keskussairaalan että Samfundet Folkhälsanin omistuksessa, viime vuosikymmeninä lähinnä kokous- ja toimistokäytössä. Eri omistajat ja käyttötarkoitukset ovat muokanneet sisätiloja, mutta julkisivut ja sisäänkäyntiaula portaikkoineen ovat säilyneet lähes alkuperäisessä asussa.

Vuonna 2015 rakennus siirtyi yksityiseen omistukseen.

Avaa Paasikivenkatu 4 RHS

Referenssejä