Paasikivenkatu 4

Sijainti: Töölö, Helsinki
Laajuus: 2591 m2
Valmistunut: 2019

Paasikivenkatu 4 on alun perin Elsi Borgin suunnittelema vuonna 1929 rakennettu ja vuonna 1953 laajennettu sairaalarakennus; Tohtori Länsimäen Naistensairaala, jonka ylimmässä kerroksessa sijaitsi alun perin Länsimäen yksityisasunto. Rakennus on suojeltu.

Kohteeseen tehtiin koko rakennuksen kattava käyttötarkoituksen muutos, jossa toteutettiin kolmeen kerrokseen senioriasuntoja sekä maantasokerrokseen näitä palvelevia yhteis- ja aputiloja. Rakennuksen julkisivut sekä arvokas aula ja porrashuoneet sekä Tohtori Länsimäen entinen kirjastotila kunnostettiin ja osittain restauroitiin.

Rakennuksesta laadittiin suunnittelutoimeksiannon alussa rakennushistoriallinen selvitys (2016). Toimeksianto sisälsi myös poikkeamispäätöksen hakuprosessin ja neuvottelut.

Referenssejä