Puhos

Rakennushistoriallinen selvitys

Tämän rakennushistoriallisen selvityksen kohteena on Puotinharjun vuonna 1965 valmistunut ostoskeskus “Puhos”. Arkkitehti Erkki Karvisen suunnittelema rakennus oli valmistuttuaan Suomen suurin ostoskeskus. Puotinharjun Puhos sijaitsee Helsingin 45. kaupunginosan Vartiokylän korttelissa 45071. Rakennus sijaitsee vuokratontilla, jonka vuokra-aika päättyy tämänhetkisen tiedon mukaan vuonna 2025.

Rakennushistoriallisen selvityksen tavoitteena on dokumentoida ja arvottaa Puotinharjun Puhoksen alkuperäinen, vuonna 1965 valmistunut osa. Uudempia laajennusosia käsitellään tässä rakennushistoriallisessa selvityksessä vain osana kokonaisuutta, sillä niiden arkkitehtonista arvoa ei tehtävänannon yhteydessä koettu merkittäväksi. Selvityksessä käsitellään arkkitehtonisia arvoja, rakennusvaiheita, säilyneisyyttä ja nykytilaa. Selvitys hahmottaa osaltaan myös tulevien muutosten laajuustarvetta sekä kartoittaa säilyneitä rakennusosia, materiaaleja ja rakenteita.

Puotinharjun Puhos on arvotettu Helsingin kaupunginmuseon toimesta teoksessa Ostari – Lähiön sydän (2004), jossa se on merkitty ostoskeskusten arvoluokkaan 1: ”Sisältää arkkitehtuuriltaan erittäin harkittuja ja viimeisteltyjä, hyvin säilyneitä tai ympäristöarvoiltaan erittäin merkittäviä ostoskeskuksia”.1 Helsingin kaupunki on esittänyt toiveen, että alkuperäinen osa säilyisi jossain muodossa, ja että sen peruskorjaus ja mahdolliset tulevat muutostyöt toteutettaisiin kohteen arkkitehtonisia arvoja kunnioittaen. Tämän selvityksen tarkoitus on toimia myös näiden tulevien muutosten ja korjaushankkeiden tukena ja lähtötietona suunnittelijoille.
Tätä dokumentointia varten Puotinharjun Puhos on kuvattu heinä-, elo- ja syyskuussa 2019.

Avaa Puotinharjun Puhos RHS

Referenssejä