Rastilan liikekeskus

Sijainti: Rastila, Helsinki
Laajuus: 30 000 m2
Suunnitteluvaihe: Viitesuunnitelma valmistunut 2019 / Rakennuslupasuunnittelu alkaa 2020

Kohde on Rastilassa sijaitseva Rastilan liikekeskus. Tontilla sijaitsee tällä hetkellä kaksikerroksinen liike- ja toimitilarakennus. Olemassa oleva rakennus puretaan ja sen tilanne sijoitetaan kahteen kortteliin hybridirakennuksia, joihin on sijoitettu monipuolista asumista sekä liike- ja toimitilaa. Rakennusten korkeus vaihtelee viidestä kuuteentoista kerrokseen. Hankkeen puitteissa tehdään myös muutoksia liikennejärjestelyihin sekä luodaan uutta aukio ja katutilaa.

Viitesuunnitelma on laadittu yhteistyössä Arkkitehtitoimisto Ettala Palomers Oy:n kanssa.

Pääsuunnittelu Nomad Arkkitehdit Oy

Referenssejä