Ruoholahdenkatu 23 RHS

Rakennushistoriallinen selvitys

Tehtailija Achilles Kyriaco Christides rakennutti vuonna 1913 Tupakkatehdas Fennian tehdasrakennuksen Helsingin Kamppiin Koskikaran kortteliin numero 172. Osoitteessa Ruoholahdenkatu 23 – Köyden-punojankatu 10 sijaitsevan rakennuksen suunnitteli Arkkitehtitoimisto Valter Jung & Emil Fabritius. Osittain maanalainen pohjakerros mukaan luettuna seitsemänkerroksinen massiivitiiliseinäinen rakennus on Helsingin ensimmäisiä, joissa on käytetty betonipalkkeja ja betonisia välipohjia. Julkisivuissa on klassistisia piirteitä. Rakennusta laajennettiin Yngve Lagerbladin ja Filip Koppelin suunnitelmin vuosina 1929–30, mistä lähtien se on kattanut koko kolmion mallisen korttelin. Tupakkatehtaan toiminta lakkasi 1961, ja sen jälkeen rakennuksessa sijaitsi sekä toimitiloja että asuntoja.

Rakennus oli Hietalahden seudun ensimmäisiä korkeita kivirakennuksia vaatimattomien puutalojen keskellä. Rakennuksen ympäristö on muuttunut huomattavasti yli sadan vuoden kuluessa: Tupakka-tehdas Fenniaa ympäröinyt entinen tehdas- ja varastoalue on muuttunut toimisto- ja asuinrakennus-valtaiseksi urbaaniksi ympäristöksi. Lähimmät naapurissa sijainneet Ruoholahden “Sadan markan villat” on purettu ja niiden tilalle on noussut 1950-luvulla rakennettu Uuden Suomen kirjapainotalo ja 1960-luvun alussa tehty vilkasliikenteinen Porkkalankadun silta. Tehtaan länsipuolelta kulkenut Helsingin satamarata on muuttunut suosituksi kevyen liikenteen väylä Baanaksi, joka avattiin kesällä 2012.

Rakennuksella on ollut vuosien varrella lukuisia eri omistajia ja sen käyttö on vaihdellut alku-peräisestä tehtaasta toimisto-, varasto- ja asuinkäyttöön. Avarat työsalit ovat mahdollistaneet monenlaisen käytön ja tilan jakamisen tarpeen mukaan. Tämä suppea rakennushistoriaselvitys on tehty poikkeamishakemusta varten, jonka seurauksena rakennuksen käyttö on muuttumassa toimistorakennuksesta koulurakennukseksi. Työn tilaaja on rakennuksen nykyinen omistaja Pro2-Immo Helsinki R23 Oy.

Avaa Ruoholahdenkatu 23 RHS

Referenssejä