Ruoholahdenkatu 23

Ressun peruskoulun ja lukion lisätilat

Vuonna 1913 rakennettu alun perin tupakkatehtaana toiminut kiinteissä tehtiin koko rakennuksen kattava käyttötarkoituksen muutos, jossa toteutettiin uuden tilat Ressun peruskoulun ja lukion lisätiloiksi. Koko rakennuksen talotekniikka ja kaikki sisätilat on muutettu koulun tarpeita vastaavaksi. Sisätilat suunniteltiin uuden opetussuunnitelman tarpeiden mukaan, painotettiin avaria ja muunneltavia tiloja sekä panostettiin sisävälituntitiloihin ja viihtyvyyteen peruskoulun tiloissa. Lukion tiloissa pääpaino oli luonnontieteissä sekä oppilaiden omaan käyttöön suunnitellussa olohuoneessa sekä kirjastossa. Rakennukseen avattiin uusi sisäänkäynti Köydenpunojankadulle.

Ruoholahdenkatu 23:n lisätiloista ensimmäinen, viiden ja kuudes kerros otettiin käyttöön elokuussa 2020, ja loput rakennuksesta tammikuussa 2021. Tiloissa tulee olemaan yhteensä 750 oppilasta.Rakennuksesta laadittiin suunnittelutoimeksiannon alussa rakennushistoriallinen selvitys (2020). Toimeksianto sisälsi myös poikkeamispäätöksen hakuprosessin sekä asemakaavamuutoksen.

 

Referenssejä