Töölön urheilutalo RHS

Rakennushistoriallinen selvitys

1960-luvun alussa Suomen Valtakunnan Urheiluliitto (SVUL) eli voimakasta kasvuvaihetta, ja sen aikaiset toimitilat Yrjönkadun uimahallin rakennuksessa 
olivat jääneet pieniksi. SVUL:ssa päätetiin lähteä rakentamaan omia toimitiloja. Tätä tarkoitusta varten perustettiin Töölön Urheilutalosäätiö, jossa olivat SVUL:n lisäksi mukana Helsingin kaupunki, Työterveyslaitos sekä SVUL:n Helsingin piiri.1 Helsingin kaupunki luovutti Töölön Urheilutaloa varten Meilahdesta tontin, ja uuden toimitalon suunnitelmat tilattiin arkkitehti Einari Teräsvirralta. Vuonna 1967 SVUL kaikkine jäsenjärjestöineen pääsi muuttamaan saman katon alle.

Kuten SVUL:n entinen toimitalo Yrjönkadulla, myös uusi rakennus sisälsi monia toimintoja. Maanpäällisiin kerroksiin sijoitettiin toimitilat ja maanalaisiin kerroksiin urheilu- ja kuntoutumistiloja.

Vuodesta 1967 vuoteen 1985 Töölön Urheilutalo palveli SVUL:n toimitalona, toimien samalla monipuolisena urheilulaitoksena. Töölön Urheilutalossa ovat olleet SVUL:n, sen jäsenliittojen, Suomen Urheilulehden, SVUL:n Helsingin piirin, Olympiakomitean sekä muutamien muiden yhdistysten toimitilat. Osa talon huonetiloista on aina ollut vuokrattuna ulkopuolisille, kuten mm. Työterveyslaitokselle ja Urheilulääketieteen säätiölle.

1970-luvun lopussa talo alkoi osoittautua järjestön tarpeisiin nähden vanhentuneeksi ja liian pieneksi. SVUL:n muuttaessa uusiin toimitiloihin Pasilaan vuonna 1985, Töölön Urheilutalosäätiö muutettiin Töölön Urheilutalo Oy:ksi, ja 75% rakennuksesta siirtyi Senaattikiinteistöt Oy omistukseen. Toinen osaomistaja on Töölön Urheiluhallit Oy, joka hallinnoi urheilu- ja uimahallitiloja. Senaattikiinteistöt Oy:n omistamien toimisto- ja hallintotilojen pitkäaikaisena vuokralaisena toimi Työterveyslaitos vuoteen 2016 saakka. Nyt vuonna 2017 rakennus on vaihtamassa omistajaa Senaattikiinteistöt Oy:n osakkeiden osalta.

Avaa Topeliuksenkatu 42 RHS

Referenssejä