Töölöntullinkatu 8 RHS

Rakennushistoriallinen selvitys

Vuonna 1956 Henkisen työn keskusliitosta tuli Toimihenkilö- ja virkamiesjärjestön keskusliitto eli TVK, ja uudelleen nimetty liitto ylitti 100 000 jäsenen rajan.

Yhteisen järjestöjen talon rakentamista valmisteleva toimikunta perustettiin 1963. Myös Suomen Valtakunnan Urheiluliito, eli SVUL, suunnitteli uutta toimitaloa, ja kaupunki ehdotti liitoille yhteistä tonttia Meilahdesta, Töölöntullin vierestä. Hankkeen arkkitehdiksi palkattiin SVUL:in ehdotuksesta Einari Teräsvirta. Vuoden 1967 helmikuussa järjestöt pääsivät muuttamaan uusiin toimitiloihinsa.

Kaupungin vuokrasopimukseen kirjaaman ehdon mukaisesti SVUL:n ja TVK:n talot muodostivat ulospäin yhtenäisen kokonaisuuden, josta Töölöntullinkadun puoleinen, kahdeksankerroksinen siipi kuului TVK:lle. Talon pohjakerroksessa on alusta asti toiminut Virkailijain Kansalaisopisto (myöhemmin Helsingin Aikuisopisto), ja ylemmissä kerroksissa oli pääasiassa järjestötiloja.

TVK ajautui konkursiin vuonna 1992, mutta sen jäsenliitot jatkoivat toimintaansa. Vuosien varrella opisto on laajentanut toimintaansa, ja saanut käyttöönsä yhä enemmän tiloja TVK-talon muilta toimijoilta. Nykypäivänä TVK-talo tunnetaankin paremmin Aikuisopiston talona.

Rakennus siirtyi yksityiseen omistukseen vuonna 2019.

Avaa Töölöntullinkatu 8 RHS

Referenssejä