Töölöntullinkatu 8

Sijainti: Töölö, Helsinki
Laajuus: Olemassa oleva rakennus 10392 m2 / Laajennusosuus 2282 m
Suunnitteluvaihe: Viitesuunnitelma valmistunut 2018

Kohde on alun Einari Teräsvirran suunnittelema vuonna 1961 rakennettu ja vuonna 1982 Teräsvirran suunnitelmien mukaan laajennettu Toimihenkilö- ja virkamiesliiton keskusjärjestön talo; TVK-talo.

Kohteeseen laadittiin viitesuunnitelma vanhan rakennuksen kunnostamisesta ja käyttötarkoituksen muutoksesta asunnoiksi. Samassa viitesuunnitelmassa on esitetty rakennuksen 
laajentamista pääosin erillisellä uudisrakennuksella kaakkoispäädyssä. Tontille on juuri valmistumassa asemakaavanmuutos näiden viitesuunnitelmien perusteella.

Rakennuksesta laadittiin suunnittelutoimeksiannon alussa rakennushistoriallinen selvitys (2017).

Toimeksianto sisälsi myös kaavaprosessin konsultoinnin ja neuvottelut.

Referenssejä